Kategorie
proces, rozprawa, eprotokół

Zwrot kosztów – procesu kiedy przysługuje?

account-achievement-bank-870902Koszty zastępstwa procesowego są  istotną kwestią dla osób, które szukają ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego oraz obawiają się poniesienia kosztów procesu.

Powód bądź pozwany korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może na każdym etapie sprawy wnosić o zwrot kosztów związanym z jego ustanowieniem.

Zastępstwo procesowe oznacza bycie reprezentowanym przez adwokata bądź radcę prawnego. Koszty zastępstwa procesowego to wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika za poprowadzenie przez niego naszej sprawy sądowej  wysokość wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata, określa umowa z klientem.

Koniecznym jest rozróżnienie kwoty honorarium jakie ustali strona korzystając z profesjonalnego pełnomocnika a czym innym jest kwota zwrotu juz poniesionych kosztów procesu. Ważne jest aby zaznaczyć, w tym miejscu, że zwrot kosztów procesu należy się jedynie stronie wygrywającej proces od strony przegranej. Zasadą dotyczącą zwrotu kosztów, tj. art. 98 kodeksu postępowania cywilnego – strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Jeżeli strona prowadzi sprawę osobiście, to do kosztów tych zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe (np. opłata od pozwu), koszty przejazdów do sądu oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Co istotne, suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata.

Strona reprezentowana jest przez adwokata, radcę prawnego to do niezbędnych kosztów procesu zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki określone w przepisach prawa.

Widełki zasądzanych przez sąd kosztów reprezentacji strony przez adwokata lub radcę prawnego określone są w ww. rozporządzeniach. Koszty te nie mogą być jednakże wyższe niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sporu.

Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu sąd bierze pod uwagę:

  • celowość poniesionych kosztów,Koszty zastępstwa
  • niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy.

Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika, sąd bierze pod uwagę:

  • niezbędny nakład pracy pełnomocnika,
  • czynności podjęte przez niego w sprawie, w tym czynności podjęte w celu
  • polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu,
  • charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Kwestia wysokości stawek za zwrot poniesionych kosztów procesu szczegółowo omówiłam we wpisie Koszty

 

 

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s