Kategorie
prawo, węgiel, decyzja proces, rozprawa, eprotokół

Koszty sądowe…

Prowadzenie postępowania cywilnego wymaga opłacenia kosztów sądowych, na które składają się zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (w skrócie – KSCU): opłaty sądowe i wydatki.

Koszty możemy podzielić na następujące rodzaje opłat sądowych:

  • stałe (pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe – są to opłaty ustalone w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 5000zł);
  • stosunkowe (pobierane w sprawach o prawa majątkowe – 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł);
  • podstawowe (pobierane kiedy przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej – wynosi 30 zł);
  • tymczasowe (pobierane w sprawach o prawa majątkowe, jeśli nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu – co do zasady w przedziale od 30 zł do 1000 zł);
  • ostateczne.

Katalog wydatków zawiera artykuł piąty ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest to katalog otwarty.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Ze względu na wysokość kosztów sądowych, do których zalicza się nie tylko opłaty składane przy samym wniesieniu pozwu do sądu, ale także wydatki ponoszone w trakcie toczącego się postępowania (np. opinie biegłych, koszty oględzin itp.), wielu poszkodowanych rezygnuje z dochodzenia swoich praw w sądzie.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów procesu w całości lub części bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych. We wniosku tym należy uzasadnić przyczyny niemożności poniesienia kosztów procesu. Do wniosku załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, w którym wnioskodawca jest zobowiązany wskazać wszystkie składniki swojego majątku. Poniżej wklejam link, z którego można pobrać wzór oświadczenia.

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf

Sąd lub referendarz sądowy wydaje następnie orzeczenie o zwolnieniu od kosztów sądowych bądź też oddala wniosek strony i wzywa do uiszczenia opłaty. Zwolnienie na wniosek może być całkowite lub częściowe (art. 100 ust. 2 i art. 101 KSCU).

Zobacz też: Jakie błędy medyczne są najczęściej popełniane w Polsce?

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s