Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia proces, rozprawa, eprotokół

Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy

Odpowiedzialność lekarza, za co konkretniej może odpowiadać lekarz?Odpowiedzialność może np. wynikać z naruszenia zasad etyki lekarskiej. Aktualnie zbiór zasad etycznych obowiązujących lekarzy został opisany w Kodeksie Etyki Lekarskiej

https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej.

Drugim ważnym źródłem odpowiedzialności zawodowej może być naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza. Głównym dokumentem zawierającym te zasady jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152.

Ważna z punktu widzenia odpowiedzialności jest także ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520417

Naczelnym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy zgodnie z zasadami sztuki medycznej, z należytą starannością oraz dostępnymi metodami. Inne obowiązki ustawowe lekarza to przestrzeganie praw pacjentów oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Lekarz może także odpowiadać za naruszenie prawa pacjenta do informacji, np. wyrażenia zgody na leczenie.

Postępowanie dyscyplinarne lekarzy i katalog kar dyscyplinarnych

Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym odbywa się na jawnej rozprawie.  Jawność rozprawy może jednak zostać wyłączona np. ze względu na ważny interes prywatny.

Na rozprawie może być obecny pokrzywdzony pacjent. Pacjentowi jako stronie przysługuje prawo zgłaszania wniosków dowodowych, czyli np. o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodów z dokumentów czy przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. kara pieniężna;
  4.  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s