Kategorie
prawo, adwokat, bielsko, blog, cywilne, handlowe, medyczne.

Odmowa wypłaty dla przedsiębiorcy zasiłku opiekuńczego, chorobowego z uwagi na nieopłacenie składki ZUS na którego wniosek składki zostały umorzone z uwagi na COVID-19!

Od kilku dni dochodzą do mnie informacje o wydawaniu decyzji odmownych w stosunku co do przedsiębiorców, ubiegających się o zasiłek opiekuńczy przysługujący z uwagi na panujący stan epidemii, będących rodzicami dzieci poniżej 8 roku życia. Negatywne decyzje w tożsamych sprawach wydawane są przez różne oddziały ZUS zatem należy uznać, ze nie są to pojedyncze przypadki.

Wydając decyzje odmowna ZUS powołuje się na przepisy dotyczące ustania prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i tak zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. ustaje ono od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie lub opłacono składkę w niepełnej wysokości (…). Z posiadanej dokumentacji wynika, że nie podlega pan dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 1 marca 2020 r., gdyż za marzec 2020 nie została opłacona należna składka na to ubezpieczenie w ustawowym terminie. Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała (…) w okresie, kiedy nie podlegał pan ubezpieczeniu chorobowemu – napisał ZUS w decyzji.

Powyższa decyzja jest wydawana automatycznie i jest niezgodna z art. 31zo ustawy w sprawie COVID-19, zgodnie z którym zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Chodzi o składki wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli wnioskujący był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Zwolnienie przysługuje KAŻDEMU PŁATNIKOWI SKŁADEK SPEŁNIAJĄCEMU USTAWOWE KRYTERIA CZYLI:

– mikroprzedsiębiorcy,

– osoby prowadzącej jednoosobową działalność, które opłacają składki wyłącznie ba własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

– podmioty zatrudniające nie więcej niż 49 osób,

Co więcej warunkiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 roku było nieopłacenie tych składek. Ponadto zgodnie z art. 31 zs ust. 1 ustawy w sprawie COVID-19, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone- z uwagi na powyższe wszelkie decyzje odmowne w tożsamych sprawach winny być traktowane jak niezgodne z prawem oraz krzywdzące przedsiębiorców.

Idąc dalej Zgodnie art. 31zs ust. 2 ww. ustawy wyraźnie stanowi, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020.

Jeżeli przedsiębiorca opłacający składki na własne ubezpieczenie wystąpi do ZUS o zwolnienie ze składek i jego wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS pozytywnie, zachowa prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa za okres tego zwolnienia. Warunkiem otrzymania świadczeń jest to, by był w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Jeśli jesteś osoba, która otrzymała decyzje odmowna zapraszam do kontaktu, odpowiadamy na każde pytania oraz jako profesjonaliści pomożemy Ci odwołać się skutecznie od decyzji.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s