Kategorie
prawo, adwokat, bielsko, blog, cywilne, handlowe, medyczne.

Pożyczka 5.000 zł czy zawsze bezzwrotna? O czym musimy pamiętać…

Przedsiębiorcy, w tym także samozatrudnieni jako osoby prowadzące działalność, mogą dostać mikropożyczkę – do 5 tys. zł na pokrycie bieżących wydatków biznesowych. Z tej formy pomocy przewidzianej przez tzw. tarczę antykryzysową skorzystało już niemal 0,5 mln najmniejszych firm, praktycznie wszyscy wnioskowali o 5 tys. zł i tyle otrzymali.

Jak wynika z informacji zawartych w umowie, pożyczki ani odsetek nie trzeba zwracać, o ile pieniądze zostały wydatkowane na cele prowadzonej działalności oraz działalność ta będzie prowadzona przez conajmniej 3 kolejne miesiące od otrzymania kwoty pożyczki.

Data płatności pierwszej raty wypada również po upływie w/w okresu 3 miesięcy.

Celem umorzenia pożyczki konieczne jest złożenie oświadczenia , że pieniądze zostały w całości wydatkowane na cel, na jaki pożyczka została udzielona. Co prawda starosta ma prawo do kontroli czy oświadczenie jest prawdziwe – dlatego trzeba mieć faktury i rachunki – ponadto najlepiej stworzyć zestawienie wydatków na które Zostały przeznaczone uzyskane środki publiczne.

Na co przeznaczyć mikropożyczkę

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek ZUS czy kosztów wynajmu lokalu. Cele pożyczki zostały określone w ustawie: środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą. Dlatego istotne jest, aby przedsiębiorca miał zachowane rachunki z wydatków w razie kontroli.
Odpowiedzialność mikroprzedsiębiorcy za ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków jest cywilno-prawna, co wynika z zawartej umowy. Spory wynikające z zawartej umowy powinny być rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności przed sądem cywilnym.

Zakładając, że mikroprzedsiębiorca będzie wykorzystywał uzyskane środki zgodnie z ich przeznaczeniem, starosta musi mieć zagwarantowaną możliwość sprawdzenia prawidłowej realizacji umowy, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje środki publiczne na określony ustawowo cel.
Obecnie mikroprzedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do złożenia jednego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jest to oświadczenie składane wraz z wnioskiem o umorzenie pożyczki i dotyczy ono stanu faktycznego, a nie deklaracji lub zobowiązania.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest złożenie oświadczenia w terminie 14 dni po upływie 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte we wniosku o umorzenie
pożyczki.

W przypadku niezłożenia wniosku o umorzenie pożyczki przez przedsiębiorcę po upływie 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczki przypada termin zapłaty pierwszej raty zgodnie z harmonogramem. W przypadku niespłacenia raty, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
Opóźnienie w spłacie co najmniej dwóch rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s