Kategorie
prawo, adwokat, bielsko, blog, cywilne, handlowe, medyczne.

Błąd medyczny w zakresie informacji, a świadoma zgoda pacjenta.cz. 1.

Wyobraźmy sobie sytuacje, że ktoś z naszych bliskich, bądź my sami zostaliśmy poszkodowani w wyniku leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną bądź nieprawidłowym działaniem personelu medycznego – co powinnismy zrobić jeśli czujemy się pokrzywdzeni? W najbliższych wpisach z cyklu „Błąd medyczny i co dalej…?” postaram się odpowiedzieć Państwu na to pytanie.

W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę na nie zawsze jasne granice pomiędzy powikłaniami a nieprawidłowym leczeniem, w którego wyniku dochodzi do uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Bardzo istotne jest bądź nawet najważniejsze jest udzielenie pacjentowi pełnej informacji na temat ewentualnego ryzyka powikłań w wyniku przeprowadzonego zabiegu oraz ich prawdopodobieństwa. Pacjent powinien znać ryzyko i świadomie wyrazić zgodę na ewentualne negatywne skutki leczenia. Informacja dla pacjenta powinna być mu przekazana w sposób dla niego jasny i zrozumiały.

Każda osoba, która była hospitalizowana już wie w jak nieraz trudnych warunkach pracują lekarze, są zabiegani nie zawsze maja szanse i czas aby dopilnować, że wszelkie ważne kwestie zostały pacjentowi przekazane, stąd bardzo ważne jest aby nie bać się pytać, aby zawsze dokładnie czytać informacje na temat planowanego zabiegu niczego nie podpisywać jeśli tzw. „szablonowe zgody” są dla Was sporządzone w sposób niezrozumiały. Dopiero po przeczytaniu formularzy podpisywać się po nimi. Tylko zapoznanie się z formularzami pozwoli nam zdobyć niezbędne informacje które umożliwią zadawanie pytań wykwalifikowanej kadrze.

Jednak wyobraźmy sobie sytuacje, w której sam pobyt w szpitalu jest dla nas tak stresujący, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć treści przedstawionych dokumentów, co powinnismy zrobić? Koniecznie poprosić o rozmowę i wytłumaczenie niezrozumiałych zagadnień.

Poprawna i pełna zgoda na przeprowadzenie zabiegu oraz pisemne informacje o występujących działaniach nieporządanych i powikłaniach najlepiej jeśli jest sporządzona na piśmie. Tylko taka zgoda daje prawidłowe zabezpieczenie w przypadku konfliktu zarówno dla lekarzy jak i pacjenta.

W praktyce, zdarza się ze lekarz w historii choroby wpisuje informacje, ze „Pacjent został poinformowany o występujących powikłaniach po zabiegu oraz wyraził zgodę na zabieg” podpisana lek……………..taka oto formułka znajduje się w dokumentacji medycznej.

Informacja o treści jak powyżej jest nieskuteczna i nie może zastępować realnej zgody na leczenie wyrażonej przez pacjenta!

Odnosząc się z kolei do tzw. Zgody ustnej…

Zgoda ustna na przeprowadzenie zabiegu bardzo często w praktyce nie spełniła wymagań stawianych przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Podczas rozmowy z pacjentem lekarz często nie jest w stanie przedstawić wszelkich informacji o zabiegu, ponad to grozi, że lekarz przeprowadzający wywiad nie poinformuje pacjentki o mogących wystąpić działaniach niepożądanych. Oczywiście nie można wymagać, by każdorazowo lekarz przedstawiał wszelkie możliwe komplikacje, które mogą wystąpić, łącznie z tymi, które występują sporadycznie czy jednostkowo, jednakże nie zwalnia to lekarza od zaprezentowania możliwych metod przebiegu leczenia, a następnie zaprezentowania, choćby w sposób podstawowy, jakie zagrożenia związane są z daną metodą leczenia, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie występują działania niepożądane – jak często, jakie są typowe negatywne skutki danej metody.

W tym miejscu chciałabym przedstawić stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 roku sygn. Akt I ACa 922/13 „Analiza całości zebranego w sprawie materiału dowodowego nie pozwala na przyjęcie, że A.W. spełnił te minimalne standardy. Przedłożona do akt karta konsultacji anestezjologicznej, choć formalnie zawiera w sobie formułkę wyrażenia zgody na przebieg zabiegu i klauzulę poinformowania pacjenta o całości niezbędnej mu wiedzy w tym zakresie, nie przedstawia, jakie faktycznie informacje, z jakiego zakresu przedstawiono pacjentce. Podczas konsultacji 10.11.2008 r. nie doszło do podjęcia świadomej zgody przez powódkę co do metody leczenia, w tym przypadku zastosowanego sposobu znieczulenia. Pozwana spółka nie wykazała, aby podczas przedmiotowych konsultacji medycznych doszło do prawidłowego pouczenia pacjenta zgodnie z art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Powyższe powoduje po stronie pozwanej spółki odpowiedzialność na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.), który stanowi, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c. (…) Ustalając wysokość należnego powódce zadośćuczynienia, Sąd miał na uwadze charakter naruszonego dobra osobistego i rodzaj krzywdy, której doznała powódka. Uwzględniając, że doszło do naruszenia dobra osobistego powódki jako pacjenta, w szczególności autonomii pacjenta, Sąd przyznał jej zadośćuczynienie w kwocie 20.000,00 zł, uznając je za adekwatne do doznanej przez powódkę z tego tytułu krzywdy.”

Zatem jak widać powyżej najistotniejsza na każdym etapie leczenia jest pełna informacja oraz świadoma zgoda pacjenta.

Dziękuje za lekturę…

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s