Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia proces, rozprawa, eprotokół

Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy

Odpowiedzialność lekarza, za co konkretniej może odpowiadać lekarz?Odpowiedzialność może np. wynikać z naruszenia zasad etyki lekarskiej. Aktualnie zbiór zasad etycznych obowiązujących lekarzy został opisany w Kodeksie Etyki Lekarskiej https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej. Drugim ważnym źródłem odpowiedzialności zawodowej może być naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza. Głównym dokumentem zawierającym te zasady jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty […]

Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia prawo, węgiel, decyzja

Dokumentacja medyczna – problemy z uzyskaniem kopii

Coraz częściej w praktyce spotykam się z problemami klientów Kancelarii z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej, która ich dotyczy. W sytuacjach gdy pacjent uznaje, ze doszło do błędu medycznego bądź czuje się w inny sposób poszkodowany działaniem lekarza, personelu, szpitala bądź ZOZu, jedyną formalna informacją o zakresie leczenia bądź podjętych w stosunku co do osoby […]

Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia

Odszkodowanie za błąd medyczny – kto odpowiada?

W tym chciałabym Państwu opisać zasady odpowiedzialności za błąd medyczny. kto odpowiada za błąd? Szpital? Lekarz? czy ubezpieczyciel? Odpowiedzialność odszkodowawcza za błąd medyczny mieści się w ramach tak zwanej odpowiedzialności cywilnej, co krótko ujmując oznacza, że dochodzimy jej na drodze procesu cywilnego. W Polsce odszkodowania za błąd medyczny można dochodzić od lekarza, szpitala lub ubezpieczyciela. […]