Kategorie
konstytucja

Tryb ustawodawczy…. hmmm co to?

Często w mediach słyszymy, że projekt ustawy takiej czy innej jest w sejmie, że odbyło się czytanie, że aktualnie Trybunał Konstytucyjny nad nim pracuje… Jednak czy tak naprawdę wiemy co to oznacza? Chciałabym spróbować przedstawić tryb ustawodawczy, tak aby zrozumiałe dla nas było, że od momentu głośnych haseł o zmianach – a tu w prawie […]

Kategorie
prawo, węgiel, decyzja

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie rekompensaty za deputat węglowy…

W niniejszym wpisie omówię w prosty sposób zasady odwołania się od decyzji odmownej w sprawie złożonego wniosku o jednorazową rekompensatę za utratę prawa do deputatu węglowego. W sytuacji gdy otrzymacie pisemną decyzję odmowną, sprawa wygląda następująco: w terminie 14 dni od otrzymania pisma przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Sądu, sądem właściwym jest Sąd […]

Kategorie
prawo, węgiel, decyzja

Zasady dotyczące składania wniosków o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Zgodnie z ustawą o oświadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla prawo do świadczenia rekompensacyjnego posiadają: I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach […]