Kategorie
prawo, węgiel, decyzja

Koszty zastępstwa procesowego w 2019 roku

Koszty zastępstwa procesowego, to koszt jaki ponosi osoba zlecajaca sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Koszty te regulują dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001804 Poniżej przedstawię koszty w sposób […]

Kategorie
prawo, węgiel, decyzja proces, rozprawa, eprotokół

Koszty sądowe…

Prowadzenie postępowania cywilnego wymaga opłacenia kosztów sądowych, na które składają się zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (w skrócie – KSCU): opłaty sądowe i wydatki. Koszty możemy podzielić na następujące rodzaje opłat sądowych: stałe (pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe – są […]

Kategorie
proces, rozprawa, eprotokół

Zwrot kosztów – procesu kiedy przysługuje?

Koszty zastępstwa procesowego są  istotną kwestią dla osób, które szukają ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego oraz obawiają się poniesienia kosztów procesu. Powód bądź pozwany korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może na każdym etapie sprawy wnosić o zwrot kosztów związanym z jego ustanowieniem. Zastępstwo procesowe oznacza bycie reprezentowanym przez adwokata bądź radcę prawnego. Koszty […]