Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia proces, rozprawa, eprotokół

Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy

Odpowiedzialność lekarza, za co konkretniej może odpowiadać lekarz?Odpowiedzialność może np. wynikać z naruszenia zasad etyki lekarskiej. Aktualnie zbiór zasad etycznych obowiązujących lekarzy został opisany w Kodeksie Etyki Lekarskiej https://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej. Drugim ważnym źródłem odpowiedzialności zawodowej może być naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza. Głównym dokumentem zawierającym te zasady jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty […]

Kategorie
Lekarz prawo medyczne lekarz, prawo, medyczne, ochrona, zdrowia

Zgoda pacjenta na zabieg medyczny

Zgoda pacjenta na zabieg medyczny jest ściśle związana z przeniesieniem odpowiedzialności z lekarza na pacjenta bądź odwrotnie – w przypadku jej braku. Silne prawo do ochrony wolności sprawia, że decydowanie przez pacjenta o leczeniu stanowi elementarne prawo jednostki. Wykonanie zbiegu bez zgody nawet wtedy gdy był on uzasadniony i konieczny, sprawia że lekarz ponosi odpowiedzialność, […]