Kategorie
prawo, adwokat, bielsko, blog, cywilne, handlowe, medyczne.

Kara pozbawienia wolności za wejście osoby zakażonej COVID-19 do sklepu !

Do dzisiejszego wpisu zmotywowała mnie informacje jaka pojawiła się w mediach odnośnie rekordowej liczby zdiagnozowanych zakażonych osób na covid 19 w dniu 26.09.2020 roku. Zgodnie z danymi Resortu Zdrowia w dniu 26.09.2020 przybyło 1584 nowych przypadków zakażenia COVID-19. To drugi najwyższy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w Polsce. Wzrost zakażeń ostatnimi czasy jest bardzo […]

Kategorie
prawo, węgiel, decyzja

Koszty zastępstwa procesowego w 2019 roku

Koszty zastępstwa procesowego, to koszt jaki ponosi osoba zlecajaca sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Koszty te regulują dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001804 Poniżej przedstawię koszty w sposób […]

Kategorie
proces, rozprawa, eprotokół

Zwrot kosztów – procesu kiedy przysługuje?

Koszty zastępstwa procesowego są  istotną kwestią dla osób, które szukają ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego oraz obawiają się poniesienia kosztów procesu. Powód bądź pozwany korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może na każdym etapie sprawy wnosić o zwrot kosztów związanym z jego ustanowieniem. Zastępstwo procesowe oznacza bycie reprezentowanym przez adwokata bądź radcę prawnego. Koszty […]