Kategorie
prawo, węgiel, decyzja

Koszty zastępstwa procesowego w 2019 roku

Koszty zastępstwa procesowego, to koszt jaki ponosi osoba zlecajaca sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Koszty te regulują dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001804 Poniżej przedstawię koszty w sposób […]